Stručni skupovi / 23. prosinca 2016.

Učenici s posebnim potrebama – darovitost

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima matematike: Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Sisačko-moslavačke županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Zagreb, Mesićeva 35

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 5. siječnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: sveučilišni profesori, učitelji savjetnici, viši savjetnici AZOO-a

Ciljevi: Sudionici će:

  • osnažiti kompetencije za rad u nastavi
  • usvojiti osnovne tehnike praćenja i dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa u osnovnoj školi
  • bolje razumjeti procese učenja djece i odraslih u osnovnoj školi.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice. Frontalni rad u kombinaciji s grupnim i samostalnim radom. Anketiranje.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za matematiku
Draženka Kovačević, prof.
telefon: 01/2785 066
e-pošta: drazenka.kovacevic@azoo.hr