Stručni skupovi / 20. travnja 2018.

Učenici s posebnim potrebama

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave osnovnih škola Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

Mjesto održavanja: OŠ Josipa Antuna Ćolnića Đakovo, Trg N. Š. Zrinskog 4

Broj polaznika: 120

Rok prijave: obvezna online prijava do  29. kolovoza 2018. na adresu http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Aleksandra Krampač-Grljušić, Slađana Radić, prof.,  Klaudija Banjeglav, prof.,  Sandra Vrbešić, prof., Mirjana Žnidaršić, prof.,  Željko Gregorović, prof., Ružica Jerbić

Ciljevi: učitelji će:

–          osvijestiti ulogu i važnost učitelja u prepoznavanju učenika s posebnim potrebama,

–          upoznati strategije učenja i izradu IOOP-a za učenike s teškoćama i programa za darovite učenike.

–          osmisliti kreativne zadatke za rad s darovitim učenicima.

Oblici rada: predavanja

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu

Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.
telefon: 031 284 916
e-pošta: mirela.skelac@azoo.hr