Stručni skupovi / 7. travnja 2014.

Čudesni svijet životinja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima biologije u osnovnim i srednjim  školama Grada Zagreba

Mjesto održavanja: V. gimnazija, Zagreb, Klaićeva 1

Broj polaznika: 60

Rok prijave: Obvezna prijava do 15. srpnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači i voditelji radionica: dr. sc. Diana Garašić, dr. sc. Mladen Kučinić, dr. sc. Ines Radanović, dr. sc. Damir Sirovina, nastavnici i suradnici Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, nastavnici praktičari

Ciljevi: učitelji/nastavnici će

  • analizirati rezultate obrazovnih istraživanja vezanih uz nastavu biologije
  • predložiti ključne koncepte zoologije za nastavu biologije u osnovnoj i srednjoj školi
  • razmatrati ekološko – evolucijski pristup u obradi zooloških sadržaja
  • predložiti mogućnosti primjene istraživačkog učenja o beskralježnjacima
  • analizirati mogućnosti i potrebne pripreme za praktične radove iz zoologije
  • vježbati izradu i prilagodbu vizualnih izvora znanja uz primjenu ICT

Oblici rada: Predavanja, radionice, praktikum

Napomena: Stručni skup će se realizirati u suradnji s Biološkim odsjekom PMF-a u Zagrebu

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa.

Voditelj:

dr. sc. Diana Garašić, viša savjetnica za biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
telefon: 01/27 85 020
e-pošta: diana.garasic@azoo.hr