Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Učenje i poučavanje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, četverodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima povijesti, vjeronauka, etike, hrvatskog jezika, stranog jezika, sociologije, filozofije i psihologije

Mjesto održavanja: Slavonski Brod

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 15. siječnja 2020. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Lea Micha, Yad Vashem, Izrael; dr. sc. Tal Bruttmann, Memorijalni centar Shoah, Francuska; dr. sc. Nataša Mataušić; doc. dr. sc. Goran Hutinec; dr. sc. Ivo Goldstein, dr. sc. Danijel Vojak.; Dana Budisavljević; učitelji i nastavnici praktičari

Ciljevi

 Sudionici će:

upotpuniti znanja o holokaustu i zločinima protiv čovječnosti tijekom Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj i Europi;

unaprijediti  svoja  znanja o ljudskim  pravima i smanjenju predrasuda te bolje razumjeti povijesne i  suvremene oblike antisemitizma,  netolerancije i diskriminacije;

upoznati se sa smjernicama za poučavanje o holokaustu i drugim genocidima te biti osposobljeni za primjenu suvremenih pristupa i metoda poučavanja i učenja;

biti osposobljeni za korištenje novih nastavnih materijala za poučavanje o holokaustu i drugim oblicima zločina protiv čovječnosti.

Metode i oblici rada: Izlaganja s Power-point prezentacijom, radionice (strategije suradničkog učenja),  tematska rasprava, terenski obilazak mjesta sjećanja/spomen-područja

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: Molimo da se od prijave na stručni skup suzdrže učitelji i nastavnici koji su u prethodne tri godine sudjelovali na stručnim skupovima vezanima uz temu poučavanja i učenja o holokaustu, kako bi se omogućilo sudjelovanje učiteljima i nastavnicima koji nisu do sada sudjelovali u usavršavanjima s ovom temom.

Sudionicima skupa AZOO podmiruje troškove smještaja i prehrane, a troškove prijevoza škola iz koje dolaze ili oni sami.. Obvezna on-line prijava do 15. siječnja 2020.

Voditelji:        

Loranda Miletić, viša savjetnica

Agencija za odgoj i obrazovanje, Veslačka 12, Zadar

loranda.miletic@azoo.hr

Renata Ozorlić Dominić, univ. spec. philol., viša savjetnica

Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38,  Zagreb

renata.ozorlic-dominic@azoo.hr                 

mr. sc. Sanja McMurtry, viša savjetnica

Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38,  Zagreb

sanja.mcmurtry@azoo.hr

mr. sc. Marijana Marinović, viša savjetnica

Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpinirova 6, Rijeka