Stručni skupovi / 8. prosinca 2014.

U kulturi različitosti u redu je biti bolji: Odgoj i obrazovanje darovitih učenika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave u zvanju mentora ili savjetnika

Mjesto održavanja: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, Osijek

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 30. ožujka 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr.sc. Željko Rački, doc.dr.sc. Marija Sablić, i Jasna Cvetković Lay, dipl. psiholog

Ciljevi:

Sudionici će moći:

  • uočiti nužnost intenzivnijega i trajnog bavljenja s odgojno-obrazovnim potrebama najsposobnije djece u kontekstu izgradnje zajednice odnosno društva temeljenog na različitosti i izvrsnosti;
  • preispitati vlastite koncepcije o darovitosti, talentu i kreativnosti, imenovati izazove u koncepcijama i načinima kako su one produktivno i uspješno povezane na korist djece, odjela, škole i zajednice;
  • usvojiti zakonodavni okvir koji pruža podršku odgoju i obrazovanju darovite djece i pozvati se na izvore pri donošenju odluka u radu s darovitima;
  • primijeniti didaktičke i komunikativne kompetencije pri akceleraciji, obogaćenju i grupiranju darovite djece, u i izvan neposrednih odgojno-obrazovnih struktura;
  • biti upoznati s, te postaviti iscrpna i strukturirana pitanja o praktičnim primjerima rada s darovitim učenicima.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse, individualni, grupni, rad u paru, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrjednovanje teme i vrjednovanje nositelja programa

Napomena: specifičnost je ovoga skupa da će sudionici biti upućeni na online upitnik kojeg su obvezni ispuniti tjedan dana prije skupa. Upitnikom prikupljeni podatci bit će uključeni u program skupa kao popratni informativni izvori, vezani uz predstavljene sadržaje skupa.

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.
telefon: 031 284 916
e-pošta: mirela.skelac@azoo.hr