Stručni skupovi / 22. veljače 2016.

Transdisciplinarni pristup u radu s djecom s teškoćama u razvoju/SKUP SE ODGAĐA ZA 10.ožujka 2016.

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Krapinsko-zagorske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Maslačak, Toplička 34, Krapinske Toplice

Broj polaznika: Predavanja: 90 sudionika. Plenarna izlaganja. Vježbe: 10 – 15 sudionika. Skupni rad: 5 – 7 skupina.

Rok prijave: 18. veljače 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: odgajatelji mentori i savjetnici i stručni suradnici DV-a Potočnica u Zagrebu, mr. sc. A. Silić

Ciljevi: bolje razumjeti i usvojiti znanja potrebna za stvaranje prepoznatljivog kurikuluma u ustanovi ranog i predškolskog odgoja; steći osnove potrebne za izgrađivanje kvalitetnih suradničkih odnosa, konteksta i odgojno-obrazovne prakse s obzirom na bitne ciljeve odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi.

Metode i oblici rada: predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad polaznika.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054