Stručni skupovi / 24. travnja 2018.

Što je to zajednica učenja u dječjem vrtiću?

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni 

Namjena: program je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima u dječjim vrtićima Primorsko-goranske i Istarske županije 

Mjesto održavanja: Dječji vrtić „Sunce“, Puljska cesta 7, Fažana 

Broj polaznika: 50 

Rok prijave: obvezna online prijava do 8. svibnja 2018. godine na http://ettaedu.azoo.hr 

Predavači: Barbara Mikluš, prof., stručni suradnik mentor, Branka Grgantov, odgojitelj savjetnik, Nena Martinović, odgojitelj mentor, Jadranka Tomljanović, odgojitelj savjetnik 

Ciljevi: Sudionici će:

  • steći znanja o pojmu „zajednica učenja“ te načinu stručnoga usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika unutar predškolskih ustanova u kojima sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu
  • razumjeti ulogu odgojitelja i stručnih suradnika u kreiranju zajedničke vizije vrtića te steći kompetencije potrebne za rad u zajednicama učenja
  • razviti vještine o načinima razmjene iskustava kvalitetne odgojno-obrazovne prakse unutar zajednica učenja (refleksijama video zapisa i sl.)

Oblici rada: interaktivno predavanje, radionica (rad u malim grupama), rasprave 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa 

Napomena: /

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag.rehab.educ.
telefon: 051/317 692