Stručni skupovi / 31. listopada 2012.

Tjedan mozga – Primjena neuroznanosti u području odgoja i obrazovanja

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: Stručni suradnici pedagozi osnovnih i srednjih škola i odgajatelji učeničkih domova-sve županije i Grad Zagreb.

Mjesto održavanja: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Dvorana „Miroslav Čačković“, Šalata 3b

Broj polaznika:100

Rok prijave: Obvezna online prijava do 28. veljače 2012. na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Elizabeta Radonić, spec. psihijatrije

Ciljevi: 

Opći cilj: upoznati načine primjene neuroznanosti

Specifični ciljevi:objasniti rezultate istraživanja koji su značajni za proces poučavanja, odgoja i duševno zdravlje djece i mladih.

Oblici rada: Interaktivna predavanja (predavanje i dijalog)

Vrednovanje:Standardizirani upitnik AZOO-a.

Napomena: 

Specifične neuroznanstvene teme predlažu Hrvatsko društvo za neuroznanost i Hrvatski institut za istraživanje mozga nekoliko tjedana prije Tjedna mozga čemu se prilagođava i sastav skupine predavača. Naglasak je na primjeni neuroznanosti u području odgoja i obrazovanja. Napomena: u okviru Tjedna mozga od 11. do 16. ožujka 2012.

Voditelj

mr. sc. Majda Fajdetić, viša savjetnice, 
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb; 
dr. sc. Elizabeta Radonić,
HIIM, Medicinski fakultet;