Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Timsko/suradničko učenje i poučavanje u nastavi matematike

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima Matematike Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Hotel Zagreb, Put Duilova 23, 21000 Split

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 8. svibnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Sanja Antoliš, prof., Eva Špalj, prof., Žana Žanko, prof., Gordan Lovrić, prof., Antonela Czwyk Marić, prof., članovi akademske zajednice, predstavnici različitih udruga, učitelji, nastavnici, viši savjetnici

Ciljevi: sudionici će osvijestiti potrebu i unaprijediti svoje kompetencije za suradničko poučavanje i timski rad koji je nužan za ostvarivanje sve većih izazova pri realizaciji i implementaciji promjena u obrazovnom procesu, kao i mogućnostima svog osobnog profesionalnog razvoja i cjeloživotnog obrazovanja, uočiti važnost i prednosti ekipnog natjecanja iz matematike za učenike i za učitelje/nastavnike kao njihove mentore, primjerima iz prakse prezentirati će se radovi i projekti u školama i udrugama koji su rezultat timskog rada

Metode i oblici rada: frontalni rad, radionice, okrugli stol

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: stručni skup će se održati u suradnji sa Splitskim matematičkim družtvom u sklopu ekipnog natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola Festival matematike

Voditelj:

Viša savjetnica za Matematiku
Antonela Czwyk Marić, prof.
telefon: 021/ 340 – 970
E-adresa: antonela.czwykmaric@azoo.hr