Stručni skupovi / 11. srpnja 2018.

Timski pristup i suradnja u odgojno obrazovnom procesu

Nastavni predmet/područje: učitelji razredne nastave

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave grada Splita

Mjesto održavanja: OŠ Manuš, Split, Vukovarska 11

Broj polaznika: 25

Rok prijave: obvezna prijava do 5. rujna 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Đurđica Kaurloto Martinić, viša savjetnica, Jadranka Domazet, viša savjetnica

Deana Gajić Kaličanin, prof.,  Ivka Kavelj, učiteljica savjetnica, asistent u nastavi

Ciljevi: sudionici će

  • unaprijediti vještine komunikacije sa različitim sugovornicima
  • poboljšati odnose s drugima kroz empatijsko slušanje
  • osvijestiti važnost timskog pristupa u odgojno-obrazovnom procesu
  • prepoznati važnost suradnje stručnog suradnika i učitelja na unapređivanju nastave
  • prepoznati pomoćnike u nastavi kao partnere u odgojno obrazovnom procesu
  • osvijestiti utjecaj kvalitetne suradnje s roditeljima na uspjeh učenika

Metode i oblici rada: frontalni rad, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:
viša savjetnica za razrednu nastavu Jadranka Domazet, dipl. učiteljica
telefon: 021 340 985