Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Teškoće učenja – uloga psihologa u prepoznavanju, psihodijagnostičkoj procjeni i intervenciji

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen stručnim suradnicima psiholozima i nastavnicima psihologije Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije

Mjesto održavanja: Zagreb, naknadno

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 28. veljače 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Gordana Keresteš, Blaženka Brozović, Ivana Car, Tatjana Puljiz, Zlatka Kozjak Mikić

Ciljevi: sudionici će moći:

  • – prepoznati rane znakove specifičnih teškoća učenja
  • – razumjeti deficite koji se nalaze u osnovi različitih teškoća učenja
  • – upoznati se s načinima provođenja psihodijagnostičke procjene teškoća učenja
  • – upoznati se s modelima podrške i intervencije u školskom okruženju
  • – razmijeniti iskustva

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice; frontalni, skupni

Vrednovanje: online obrazac za vrednovanje

Voditelj:

dr. sc. Vesna Ivasović, viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije

telefon: 01/2785 088

e-pošta: Vesna.Ivasovic@azoo.hr