Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Terenska nastava/likovne radionice: Šetnja Dunavom – razgled grada sa rijeke

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima likovne kulture i nastavnicima likovne umjetnosti, (Brodsko-posavska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija)

Mjesto održavanja: Gimnazija Vukovar, Šamac 2, 32000 Vukovar

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 27. kolovoza 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Marija Mikulić Bošnjak, Ljiljana Ajduković, Nataša Tram, Roko Idžojtić, Sandra Marijanović, Drenka Mayer, Vesna Karaula, prof.,

Ciljevi: trajno razvijanje i unapređivanje rada učitelja i nastavnika likovna kultura/likovna umjetnost razvijanjem i izražavanjem ideja, uporabom različitih likovnih i vizualnih materijala i medija uz problemski pristup radi poticanja kreativnoga mišljenja, inovativnosti i poduzetnosti kod učenika. Prirodni i kulturni krajobraz kao pokretač aktivnosti učenja i poučavanja te polazište za emocionalni, asocijativni i intelektualni doživljaj o temama koje su poticaj za različite oblike likovnog stvaralaštva (panoramski razgled brodom vukovarskih znamenitosti, od arheološkog nalazišta Vučedol do tvornice Borovo; park šuma Adica). Učitelji/nastavnici će sudjelovati u kreativnim radionicama uključivanjem u različite vizualne, zvučne i taktilne percepcije na terenu kao alternativnom prostoru učenja, jačati profesionalne sposobnosti, samostalno istraživati okolinu koja utječe na razvoj stvaralaštva te poticati razumijevanje raznolikosti kulturnih baština i identiteta kao vrijednostima u suvremenim globalizacijskim procesima.

Metode i oblici rada: radionički, skupnoistraživački, samoistraživački odgojno-obrazovni rad, terenska nastava, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje stručnog skupa

Napomena: /

Voditeljica:

viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost Blaga Petreski, prof.
telefon: 021/340-986
e-pošta: blaga.petreski@azoo.hr