Stručni skupovi / 15. prosinca 2017.

Terenska nastava iz biologije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: učiteljima biologije Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije

Mjesto održavanja: Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Splitu

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 3. travnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: doc. dr.sc. Mirko Ruščić, PMF Split – Odjel za biologiju, Majana Engelbreht, viša savjetnica za biologiju i kemiju

Ciljevi: sudionici će

  • cijeniti važnost integriranja terenske nastave u školski kurikulum
  • ovladati tehnikama uspješne izrade herbarija
  • dobiti smjernice o organizaciji i provedbi izvanučioničke nastave
  • sudjelovati u donošenju zaključaka skupa.

Metode i oblici rada: radionice; rasprava; frontalni i individualni oblici rada

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica biologiju i kemiju Majana Engelbreht, prof. 
telefon: 021/340 984