Stručni skupovi / 23. travnja 2015.

Terenska integrirana nastava likovne umjetnosti, vizualnih umjetnosti i dizajna

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima likovne umjetnosti, stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, 204. Vukovarske brigade 24a
32 000 Vukovar; objekti i lokaliteti kulturno-povijesne vrijednosti: Bapska, Crkva blažene djevice Marije, Arheološko nalazište; Gradac, Šarengrad, crkva Svetih Petra i Pavla; Ilok: Muzej grada Iloka, Crkva sv. Ivana Kapistrana

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 21. kolovoza 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Lidija Miletić, Drenka Mayer, Darko Tufekčić, Slavica Škrobo Siladi

Ciljevi: sudionici će se upoznati s kulturnim i povijesnim sadržajima lokaliteta, očuvanjem materijalne i nematerijalne baštine Vukovarske-srijemske županije, kroz različite oblike terenske nastave razvijati i poticati  korištenje odgojno-obrazovnih, didaktičkih i metodičkih inovacija te suvremenih oblika rada, razvijati kreativni pristup u odgojno-obrazovnom procesu, identitet i originalnosti svakog učenika u ostvarivanju zadataka, povezati Eksperimentalni izborni program Građanskog odgoja i obrazovanja s predmetima Likovna umjetnost te sudjelovati u nizu sadržaja u kojima se kultura i stvaralaštvo povezuju sa slobodom sudjelovanja u kulturnom i umjetničkom životu, kao i u raspravama o doprinosu različitih kultura svjetskoj kulturnoj baštini,

Metode i oblici rada: posjet uključuje stručno vodstvo, terenski i istraživački rad, predavanja, radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj:

Viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
Blaga Petreski, prof.
telefon: 021/340-986
e-pošta: blaga.petreski@azoo.hr