Stručni skupovi / 14. ožujka 2014.

Terapija igrom –ublažavanje emocionalnih, mentalnih i problema u ponašanju kod djece

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, međunarodni, jednodnevni

Namjena: pedagozi, odgojitelji, edukacijski rehabilitatori svih profila,učitelji, psiholozi

Mjesto održavanja: Dvorana Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Zagreb, Donje Svetice 38

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 10. travnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: .Monika Jephcott, predsjednica Europskog udruženja za Play Therapy, Jeff Thomas, Mr. Ivanka Gregurinčić, socijalni pedagog Klinika za pedijatriju KBC Zagreb

Ciljevi: povećanje razine educiranosti stručnjaka u Hrvatskoj o Play Therapy, unaprjeđenje zdravlja i kvalitete života djece, prevencija poremećaja u ponašanju kod djece unaprjeđenje tjelesnog, emocionalnog i spoznajnog razvoja uzimajući u obzir i potrebe obitelji

Metode i oblici rada: predavanja i interaktivan rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje uz suradnju s Klinikom za pedijatriju KBC Zagreb i Društvom „Naša djeca“

Osigurano simultano prevođenje stručnog skupa

Voditelj:

Mara Capar,prof.
Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
telefon: 01 27 85 120
telefaks: 01 27 85 160