Stručni skupovi / 6. travnja 2016.

Teorijski dijalozi

Nastavni predmet/područje: likovna kultura, likovna umjetnost, vizualne umjetnosti i dizajn/teorija umjetnosti

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjena učiteljima likovne kulture, nastavnicima likovne umjetnosti i nastavnicima likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna

Mjesto održavanja: Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, kabinet 207, II kat, Rijeka

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 27. travnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Teme:

dr. sc. Nenad Miščević (Maribor); Stilovi i vrijednosti
dr. sc. Krešimir Purgar (Zagreb); Reprezentacija i pojavljivanje, O kategorijama slikovnog iskustva
dr. sc. Sonja Briski Uzelac (Zagreb); Vrijednosni identitet u pokretu
dr. sc. Nikola Dedić (Beograd); Problem (estetske)
dr. sc. Žarko Paić (Zagreb); Slika, znak, događaj; Suvremena umjetnost između „autonomije djela“ i „suverenosti događaja“
dr. sc. Miodrag Šuvaković (Beograd); Transformacije koncepta vrednosti u modernoj, postmodernoj i suvremenoj umetnosti
dr. sc. Nataša Lah (Rijeka); Vrednovanje (u) umjetnosti

Ciljevi: Učitelji i nastavnici će uvidom u različite teorijske pristupe likovno-umjetničkog područja i suvremene aspekte učenja i poučavanja razvijati temeljne kompetencije te sadržaje i metode implementirati u nastavni proces. 

Metode i oblici rada: predavanja, radionica, rasprava, individualni, grupni i frontalni 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Katedra za teoriju umjetnosti Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, jednom godišnje (od 2009.) organizira znanstvene skupove pod nazivom Teorijski dijalozi. Skup se organizira u okviru predmetnih područja teorije likovne umjetnosti i vizualne kulture. Voditeljica Teorijskih dijaloga (koji se tradicionalno održavaju u travnju) je dr. sc. Nataša Lah. Znanstveni skupovi organiziraju se u suradnji s drugim odsjecima fakulteta, kao i drugim sveučilišnim centrima u RH i široj regiji.

Voditeljica:

Zvjezdana Prohaska, prof., viša savjetnica 
telefon: 051 / 317 693