Stručni skupovi / 22. ožujka 2016.

Teorijska načela i praksa psihološkog savjetovanja, 4. modul: Intervencije u procesu savjetovanja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, modularni, dvodnevni

Namjena: stručni suradnici psiholozi osnovnih i srednjih škola koji su uključeni u edukaciju od prvog modula

Mjesto održavanja: Gestalt centar Homa, Kamenjak 1, Zagreb

Broj polaznika: 16

Rok prijave: do 28. ožujka 2016.

Predavači: Jasenka Pregrad, prof., psihologinja, pesihoterapeutkinja i supervizorica

Ciljevi:

upoznati različite sadržaje i pojmove: osnovna načela i različita područja intervencija (emocije, kognicija, ponašanje), kao i principe izbora povoljnih vrsta i područja intervencija s obzirom na definirane teškoće i postavljene ciljeve u savjetovanju te u odnosu na osobine klijenta. Polaznici će upoznati i nekoliko specifičnih tehnika iz svakog od tri područja intervencija.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: stručno usavršavanje sastoji se od četiri dvodnevna i jednog jednodnevnog modula, a sudionici su obvezni sudjelovati u cjelokupnom program. 

Voditelj:

dr. sc. Vesna Ivasović, viša savjetnice za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije
Telefon: 01 2785 088; elektronska pošta: Vesna.Ivasovic@azoo.hr