Stručni skupovi / 1. lipnja 2016.

Temeljne vještine u nastavi povijesti – kronološko mišljenje i razumijevanje povijesne priče

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski/jednodnevni

Namjena: učitelji povijesti u Primorsko-goranskoj županiji

Mjesto održavanja: Srednja talijanska škola, Erazma Barčića 6, Rijeka

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 30. kolovoza 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Željko Holjevac, mr. sc. Marijana Marinović, mr. sc. Helena Miljević, mr. sc. Tvrtko Božić, Dragan Malnar, prof., Iva Baraba, prof.

Ciljevi:

Učitelji i nastavnici će biti sposobni:

  • objasniti kumulativnost pet povijesnih vještina,
  • analizirati temeljne vještine: kronološko mišljenje i razumijevanje povijesne priče, koristeći se priloženim pokazateljima,
  • razlikovati tehničke koncepte i povijesne vještine,
  • povezati tehničke koncepte, povijesne vještine i taksonomsku tablicu,
  • upotrijebiti pojedine grafičke mape za razvoj kronološkog mišljenja i razumijevanje povijesne priče.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava; individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

mr. sc. Marijana Marinović  
telefon: 051 / 320 383051 / 320 383