Stručni skupovi / 1. lipnja 2016.

Temeljne vještine u nastavi povijesti – kronološko mišljenje i razumijevanje povijesne priče

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski/jednodnevni

Namjena: učitelji i nastavnici povijesti u Ličko-senjskoj županiji

Mjesto održavanja: Srednja škola Otočac, Ćirila i Metoda 2, Otočac

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 29. kolovoza 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Marijana Marinović, Boris Petković, prof., Krešimir Matijević, prof., Antonija Rosandić, dipl. učiteljica, Daniel Marot, prof.

Ciljevi:

Učitelji i nastavnici će biti sposobni:

  • objasniti kumulativnost pet povijesnih vještina,
  • analizirati temeljne vještine: kronološko mišljenje i razumijevanje povijesne priče, koristeći se priloženim pokazateljima,
  • razlikovati tehničke koncepte i povijesne vještine,
  • povezati tehničke koncepte, povijesne vještine i taksonomsku tablicu,
  • upotrijebiti pojedine grafičke mape za razvoj kronološkog mišljenja i razumijevanje povijesne priče.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava; individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

mr. sc. Marijana Marinović  
telefon: 051 / 320 383051 / 320 383