Stručni skupovi / 22. travnja 2015.

Temeljna nastavna umijeća i kompetencije učitelja u osnovnim školama kao priprema za stručni ispit

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen pripravnicima učiteljima povijesti u osnovnim školama u slijedećim županijama: Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Karlovačkoj, Zagrebačkoj, Gradu Zagrebu, Krapinsko-zagorskoj, Međimurskoj, Varaždinskoj, Sisačko-moslavačkoj, Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj.

Mjesto održavanja: Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Varšavska 18, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obvezna prijava do 29. lipnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. Marijana Marinović, Dr. sc. Snježana Koren, Tamara Janković, prof. Daniela Jugo Superina, prof., Gordana Frol, prof. mr. sc. Helena Miljević

Ciljevi:

Učitelji će biti sposobni:

  • Identificirati planirane aktivnosti, korake i rokove u Cjelovitoj kurikularnoj reformi koja je započela početkom 2015. godine;
  • razlikovati i stupnjevati temeljne pojmove kurikularnog pristupa nastavi;
  • načiniti tematski plan i program slijedeći zadane korake;
  • načiniti jediničnu pripremu uvažavajući četiri elementa planiranja;
  • analizirati četiri vrste znanja i odrediti načine i kriterije njihova vrednovanja.

Metode i oblici rada: Rad u plenumu, rad u skupinama i samostalni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:  Na skup donijeti radnu mapu  i Priručnike za učitelje i nastavnike Nastava povijesti usmjerena prema ishodima učenja i Čemu nas uči povijest – nastava povijesti, ideje o učenju i poučavanju i ishodi učenja

Voditelj:

Mr. sc. Marijana Marinović,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Trpimirova 6, Rijeka