Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Temeljna nastavna umijeća i kompetencije učitelja u osnovnim školama kao priprema za stručni ispit

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen pripravnicima nastavnicima povijesti u srednjim školama u slijedećim županijama: Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Karlovačkoj, Zagrebačkoj, Gradu Zagrebu, Krapinsko-zagorskoj, Međimurskoj, Varaždinskoj, Sisačko-moslavačkoj, Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj.

Mjesto održavanja: Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti, Gundulićeva 10, Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: Obvezna prijava do 28. lipnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Mr. sc. Marijana Marinović, dr. sc. Snježana Koren, Melita Jesih Matić, prof. Daniel Bogešić, prof.

Ciljevi:

Nastavnici će biti sposobni:

  • razlikovati i stupnjevati temeljne pojmove kurikulumskog pristupa nastavi,
  • naučiti koja je svrha i funkcija tematskog planiranja i programiranja te korake u izradi tematskog plana i programa,
  • naučiti pisati jediničnu pripremu uvažavajući četiri elementa planiranja,
  • objasniti metakognitivno znanje i odrediti načine i kriterije njegova vrednovanja.

Metode i oblici rada: Rad u plenumu, rad u skupinama i samostalni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Na skup donijeti radnu mapu i Priručnik

Voditelj:

Mr. sc. Marijana Marinović
Agencija za odgoj i obrazovanje
Trpimirova 6, Rijeka, tel. 051 320 383
marijana.marinovic@azoo.hr