Stručni skupovi / 24. travnja 2018.

Temeljna nastavna umijeća i kompetencije učitelja i nastavnika kao priprema za stručni ispit

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen pripravnicima učiteljima i nastavnicima povijesti u osnovnim i srednjim školama u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji

Mjesto održavanja: Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka

Broj polaznika: 20

Rok prijave: Obvezna prijava do 29. lipnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Marijana Marinović, dr. sc. Maja Ćutić Gorup, Gordana Frol, prof., Linda Maraš Krapić, prof.

Ciljevi:

Učitelji i nastavnici će biti sposobni:

  • razlikovati i stupnjevati temeljne pojmove suvremenog pristupa učenju i poučavanju,
  • naučiti koja je svrha i funkcija jedinične pripreme,
  • naučiti pisati jediničnu pripremu uvažavajući četiri elementa planiranja,
  • objasniti četiri vrste znanja i šest razina kognitivnog procesa  i
  • ugraditi kognitivne procese i vrste znanja u jediničnu pripremu.

Metode i oblici rada: Rad u plenumu, rad u skupinama i samostalni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:  Na skup donijeti radnu mapu  i Priručnik Nastava povijesti usmjerena prema ishodima učenja

Voditelj:

Mr. sc. Marijana Marinović
Agencija za odgoj i obrazovanje
Trpimirova 6, Rijeka