Stručni skupovi / 23. travnja 2015.

Tematske aktivnosti i grupno-istraživački rad u nastavi likovne kulture

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima likovne kulture Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Hinka Juhna“, 31433 Podgorač, ulica Hinka Juhna 8

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 26. lipnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr.sc. Silvija Ručević, Emil Robert Tanay, Mirjana Potnar, Josip Kanis, Dražen Budimir

Ciljevi: sudionici će proširiti znanja i produbiti razumijevanje interdisciplinarno povezanih sadržaja u psihologiji i pedagogiji, razvijati kreativni pristup u odgojno-obrazovnom procesu, identitet i originalnosti svakog učenika u ostvarivanju zadataka, razvijati kreativni pristup u odgojno-obrazovnom procesu, identitet i originalnosti svakog učenika u ostvarivanju zadataka, povezati Eksperimentalni izborni program Građanskog odgoja i obrazovanja s predmetima Likovna kultura te sudjelovati u nizu sadržaja u kojima se kultura i stvaralaštvo povezuju sa slobodom sudjelovanja u kulturnom i umjetničkom životu, kao i u raspravama o doprinosu različitih kultura svjetskoj kulturnoj baštini

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, frontalni rad u kombinaciji s grupnim i samostalnim radom, anketiranje.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj:

Viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
Blaga Petreski, prof.
telefon: 021/340-986
e-pošta: blaga.petreski@azoo.hr