Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Talijansko društvo, povijest i kultura 20. stoljeća / Società storia e cultura italiane del Novecent

Nastavni predmet / Područje: Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina – talijanska nacionalna manjina / Formazione nella lingua delle minoranze nazionali – minoranza nazionale italiana

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni / Interregionale, di una giornata

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave i stručnim suradnicima osnovnih škola talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije. / Il programma è mirato agli insegnanti di classe e agli psicopedagogisti delle scuole elementari della minoranza nazionale italiana delle Regioni istriana e litoraneo-montana.

Mjesto održavanja: Sveučilište u Rijeci – Filozofski fakultet u Rijeci / Università degli studi di Fiume – Facoltà di lettere e filosofia di Fiume

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 20. lipnja 2014. na www.ettaedu.eu / notifica obbligatoria entro il 20 giugno 2014 sul sito www.ettaedu.eu

Predavači: dott.ssa Karla Konta, dott.ssa Roberta Ferencich

Ciljevi: Sudionici će:

  • osvijestiti potrebu razvoja osobnog pristupa u poučavanju, odnosno učenju s posebnim naglaskom na stalnom razvoju i unapređenju jezične komunikacije na talijanskom jeziku / diventare consapevoli della necessità di sviluppare un approccio personale all’insegnamento, rispettivamente all’apprendimento con particolare attenzione allo sviluppo e all’aggiornamento della comunicazione in lingua italiana
  • primjenjivati novostečena znanja i prilagoditi planiranje i programiranje aktivnosti i sadržaje potrebama učenika / essere in grado di applicare ed adeguare le conoscenze e nozioni acquisite nell’intervento didattico

Metode i oblici rada: Interdisciplinarni, frontalni rad, radionice / Multidisciplinare, frontale, attività di laboratorio

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa / Modulo di valutazione dell’organizzatore

Napomena: Organizacija stručnog skupa je u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci – Filozofskim fakultetom u Rijeci i Talijanskom unijom / Il seminario viene organizzato congiuntamente dall’AZOO, dall’Università degli studi di Fiume – Facoltà di lettere e filosofia di Fiume e da Unione italiana.

Voditelj:

Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu / Consulente superiore per la minoranza nazionale italiana
Patrizia Pitacco, dipl. def.
Tel.: 051/317 699
E-adresa: patrizia.pitacco@azoo.hr