Stručni skupovi / 19. srpnja 2015.

Talijanki materinski jezik i kultura

Razina i vrsta stručnog skupa: međudržavni, višednevni / internazionale, di più giornate.

Namjena: za učitelje i nastavnike talijanskog materinskog jezika i društvenih predmeta (povijest, geografija, likovni i glazbeni odgoj itd.) per gli insegnanti di lingua e letteratura italiana e delle materie formastive (storia, geografia, arte figurativa e musicale, ecc.).

Mjesto održavanja: Kopar-Izola/ Slovenija

Capodistria-Isola/ Slovenia

Broj polaznika: 25

Rok prijave: obvezna prijava do 25. listopada 2015. na  http://ettaedu.azoo.hr/ notifica obbligatoria entro il 25 ottobre 2015 su  http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: popis predavača  izrađuje se u dogovoru sa Sveučilištem u Trstu i Talijankom Unijom

Ciljevi: sudionici će slušati razna predavanja vezana za talijansku kulturu s posebnim naglaskom na uporabu jezika u različitim disciplinama.

Metode i oblici rada: frontalni rad, radionice, predavanja i posjete kulturnim znamenitostima.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa AZOO-a

Modulo di valutazione AZOO

Napomena: Organizacija stručnog skupa je u suradnji AZOO-a i Talijanske Unije. / Il seminario viene organizzato congiuntamente dall’AZOO e da Unione Italiana.

Troškove stručnog skupa i smještaja sudionika u cijelosti osigurava Talijanska Unija. / Le spese di sistemazione dei partecipanti vengono sostenute interamente da Unione Italiana.

Voditelj:

Maria Bradanović
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon / telefono: 052/813 538