Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Svadbarski običaji

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski A modela, jednodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici srpskog jezika i učitelji razredne nastave A modela , Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: Borovo, OŠ Borovo, Trg palih boraca 30

Broj polaznika: 60

Rok prijave: 20. svibnja do 10. lipnja 2014. na internetsku adresu www.ettaedu.eu

Predavači: Ljiljana Bajac, prof., Snežana Šević, mag., prof.dr.sc. Dušan Marinković, dr.sc. Borislav Đekić, Anđelka Pavić, prof.

Ciljevi:

  • usvojiti pojmove o humoru i narodnim običajima,
  • osposobiti se da stečena znanja prenesu učenicima

Metode i oblici rada: predavanja i radionice, panel rasprave

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnog skupa (AZOO)

Napomena: Obavezna prijava na ettaedu

Voditelj:

dr. sc. Borislav Đekić
Viši savjetnik za nacionalne manjine (srpsku)
Agencija za odgoj i obrazovanje,Podružnica Osijek
Tel.:031 244-912;fax: 031 283-799
E-adresa: borislav.dekic@azoo.hr