Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Suvremeni pristupi učenju i poučavanju

Namjena: skup je namijenjen učiteljima hrvatskoga jezika Ličko-senjske i Zadarske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola, Krune Krstića, Trg Gospe Loretske  3, 23 000 Zadar

Broj polaznika: 90

Rok prijave: obvezna prijava do 3. srpnja 2018., na  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Jadranka Nemeth Jajić, dr. sc. Ivana Odža, Vera Šušić, prof., mr. sc. Jasna Pandžić, viša savjetnica

Ciljevi:

  • razvijati i osnažiti opće, ključne, stručne i jezične kompetencije
  • primjenjivati temeljna metodička znanja i suvremene pristupe u učenju i poučavanju
  • razvijati jezično-komunikacijske sposobnosti pri govornoj i pisanoj uporabi jezika  u svim funkcionalnim stilovima
  • primjenjivati u nastavi jezičnoga izražavanja nove pristupe u vidu problemsko-stvaralačke nastave.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprave; individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za hrvatski jezik mr. sc. Jasna Pandžić,
telefon: 023 254 192