Stručni skupovi / 23. travnja 2018.

Suvremeni pristupi učenju i poučavanju u kontekstu kurikularne reforme

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave Krapinsko-zagorske županije

Mjesto održavanja: Pučko otvoreno učilište Krapina, Festivalska dvorana, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13, Krapina

Broj polaznika: 320

Rok prijave: obvezna prijava do 22. kolovoza 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Ivan Markić, mr. sc. Sanja McMurtry, dr. sc. Žaklin Lukša, prof. dr. sc. Majda Rijavec, dr. sc. Miroslav Vrankić, mr. Šimica Mihaljević

Ciljevi:

Učitelji će:

 • biti informirani o izazovima učiteljske profesije u europskom obrazovnom kontekstu
 • osnaživati kompetencije za sudjelovanje u EU programima profesionalnog razvoja
 • biti informirani o asistivnoj tehnologiji
 • osvijestiti važnost poticanja i primjene asistivne tehnologije  u radu s učenicima kojima je takav oblik podrške potreban
 • razlikovati tri osnovna pristupa vrednovanju učeničkih postignuća i napredovanja
 • razumjeti karakteristike kvalitetnog vrednovanja učeničkih postignuća i napredovanja
 • moći procijeniti razine postignuća učenika u odnosu na kriterije vrednovanja usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda
 • prepoznati i u svojoj nastavnoj praksi moći bolje osvijestiti nužnost, važnost i vrijednost prikazanih modela izvješćivanja o postignućima i napredovanju učenika
 • razumjeti karakteristike mladih koji odrastaju u digitalnom okružju i razumjeti generacijske razlike
 • biti informirani o utjecaju digitalne tehnologije na obrazovnu i odgojnu praksu
 • uočiti posljedice digitalne tehnologije na učenje i ponašanje
 • primjenjivati različite suvremene pristupe u poučavanju.

Metode i oblici rada: predavanja, frontalni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

mr. Šimica Mihaljević, viša savjetnica za razrednu nastavu
telefon: 01/2785 067
e-adresa: simica.mihaljevic@azoo.hr