Stručni skupovi / 17. svibnja 2018.

Suvremeni pristupi učenju i poučavanju u kontekstu kurikularne reforme

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima razredne nastave Grada Zageba (gradske četvrti: Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Peščenica-Žitnjak, Trnje, Trešnjevka – jug, Trešnjevka – sjever, Maksimir i Podsljeme)

Mjesto održavanja: Osnovna škola Luka, Ul. Otona Ivekovića 16, 10 360 Sesvete

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava do  29. lipnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. Đurđa Kulušić, viša savjetnica, dr.sc. Žaklin Lukša, mr.sc. Sanja McMurtry viša savjetnica, Igor Rukljač, Sanja Minarik, Zrinka Kelečić

Ciljevi:

  • razlikovati tri osnovna pristupa vrednovanju učeničkih postignuća i napredovanja,  razumjeti karakteristike kvalitetnog vrednovanja učeničkih postignuća i napredovanja, moći procijeniti razine postignuća učenika u odnosu na kriterije vrednovanja usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda,  prepoznati i u svojoj nastavnoj praksi moći bolje osvijestiti nužnost, važnost i vrijednost prikazanih modela izvješćivanja o postignućima i napredovanju učenika,
  • spoznati važnost digitalne pismenosti i komunikacije, osvijestiti pozitivne i negativne strane digitalne tehnologije, biti upoznati s inovativnim mogućnostima nadopune tradicionalnih nastavnih metoda, sredstava i pomagala uporabom IKT-a,
  • analizirati odjelotvorenje međupredmetnih tema u nastavnom procesu,
  • osnaživati kompetencije u kontekstu izazova učiteljske profesije i aktivnog sudjelovanja u EU programima profesionalnoga razvoja.

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, radionice, prikazi primjera dobre prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: /

Voditelj: mr. Đurđa Kulušić, viša savjetnica
Telefon: 01/2785 052