Stručni skupovi / 23. travnja 2018.

Suvremeni pristupi učenju i poučavanju u kontekstu kurikularne reforme

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima razredne nastave Grada Zagreba (gradske četvrti: Novi Zagreb – istok, Novi Zagreb – zapad, Stenjevec, Podsused – Vrapče, Črnomerec, Gornji Grad – Medveščak, Donji Grad i Brezovica

Mjesto održavanja: Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Mesićeva 35, 10 000 Zagreb

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava do 24. kolovoza 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Biljana Petljak Zekić, viša savjetnica, dr.sc. Žaklin Lukša, mr.sc. Sanja McMurtry viša savjetnica, Igor Rukljač, Sanja Minarik, Zrinka Kelečić

Ciljevi:

  • razlikovati tri osnovna pristupa vrednovanju učeničkih postignuća i napredovanja,  razumjeti karakteristike kvalitetnog vrednovanja učeničkih postignuća i napredovanja, moći procijeniti razine postignuća učenika u odnosu na kriterije vrednovanja usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda,  prepoznati i u svojoj nastavnoj praksi moći bolje osvijestiti nužnost, važnost i vrijednost prikazanih modela izvješćivanja o postignućima i napredovanju učenika,
  • spoznati važnost digitalne pismenosti i komunikacije, osvijestiti pozitivne i negativne strane digitalne tehnologije, biti upoznati s inovativnim mogućnostima nadopune tradicionalnih nastavnih metoda, sredstava i pomagala uporabom IKT-a,
  • analizirati odjelotvorenje međupredmetnih tema u nastavnom procesu,
  • osnaživati kompetencije u kontekstu izazova učiteljske profesije i aktivnog sudjelovanja u EU programima profesionalnoga razvoja

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, radionice, prikazi primjera dobre prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: /

Voditeljica:

Biljana Petljak Zekić, mag. prim. educ., viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01 2785 024