Stručni skupovi / 25. travnja 2018.

Suvremeni pristupi učenju i poučavanju – poučavanje strategija učenja (OŠ)

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski; jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen učiteljima hrvatskoga jezika Primorsko-goranske i Karlovačke županije.

Mjesto održavanja: OŠ Ivana Zajca, Škurinjska cesta 7a, Rijeka

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava od 21. svibnja do 14. lipnja 2018. na adresi: http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković, Tanja Marčan, prof., Teana Tomažin, prof., i Linda Grubišić Belina

Ciljevi: učitelji će:

  • upoznati učitelje sa samoregulacijom učenja kao recentnim konstruktom u Psihologiji obrazovanja
  • osvijestiti učitelje o važnosti samoregulacije učenja za postizanje ukupne kvalitete obrazovanja
  • uočiti uzročno-posljedičnu vezu između samoreguliranih učitelja i samoreguliranih učenika
  • funkcionalno povezivati strategije čitanja s obrazovnim ishodima
  • funkcionalno odabirati strategije čitanja teksta u skladu sa složenošću teksta i učenicima
  • upoznati metodički slijed poučavanja strategija čitanja od demonstracije učitelja do samostalne primjene učenika
  • planirati podršku učenicima za čitanje složenih i vrlo složenih književnih tekstova

Metode i oblici rada: čelni, rad u paru i individualni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Istovjetni će skup biti organiziran i 20. lipnja 2018. godine u OŠ Ivana Zajca u Rijeci.

Voditelj:

Linda Grubišić Belina, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 694