Stručni skupovi / 11. srpnja 2018.

Suvremeni pristupi učenju i poučavanju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni u dva termina 11. rujna 2018. i 9. listopada 2018. (uz dio nastave u virtualnoj učionici)

Namjena: program je namijenjen voditeljima ŽSV-a ER-ova svih profila i savjetnicima

Mjesto održavanja: AZOO Podružnica Rijeka i virtualna učionica u Moodle sučelju

Broj polaznika: 15

Rok prijave: do 4. rujna 2018.

Predavači: Robert Cimperman, Mirjana Kazija

Ciljevi: voditelji ŽSV i savjetnici edukacijsko rehabilitacijskih profila će: unaprijediti znanja u korištenju virtualnim učionicama, steći osnovana znanja o suvremenim teorijama učenja i poučavanja, usvojiti metodu obrnute učionice, proširiti znanja o mreži zajednice učenja te se upoznati s mogućnostima online kritičnog prijateljstva

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika u online okruženju 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Prvi dio stručnog usavršavanja obavit će se 11. rujna 2018., zatim će se stručno usavršavanje održavati u online okruženju od 11. rujna do 9. listopada 2018., a završni dio u AZOO 9. listopada 2018.

Voditelji:

Robert Cimperman, viši savjetnik,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051 320382