Stručni skupovi / 3. svibnja 2018.

Suvremeni pristupi učenju i poučavanju

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave iz Istarske županije

Mjesto održavanja: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Šetalište Pazinske gimnazije 11, Pazin

Broj polaznika: 120

Rok prijave: obvezna prijava od 8. lipnja do 3. srpnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Mate Verović, OŠ „Pehlin“, Rijeka, Dijana Jurčić-Bakarčić i Tašana Bobanović, OŠ „San Nicolo“, Rijeka, Elvira Burić, OŠ Ivanke Trohar, Fužine, Gordana Otočan, OŠ Vladimira Gortana, Žminj, Melita Stambulić, OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“, Matulji, Petra Kapović Vidmar, OŠ „Nikola Tesla“, Rijeka

Ciljevi:

  • prepoznati važnost osmišljavanja nastavnog procesa s elementima procjenjivanja i mjerenja
  • prepoznati važnost učenja i poučavanja uz pomoć igara koje će potaknuti kreativnost, logičko razmišljanje i vještine rješavanja problema
  • upoznati osnovne značajke eTwinning-a  kao platforme za obrazovne djelatnike Europe (mogućnosti komunikacije, suradnje, razvijanja projekata, razmjene znanja i iskustava) te upoznavanje mogućnosti implementacije eTwinning projekta u nastavi (primjeri iz prakse)
  • izdvojiti primjere integriranja sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja u nastavne predmete i izvanučioničke aktivnosti, primjere vođenja dokumentacije za provedbu sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja te primjere vođenja dokumentacije za vrednovanje postignuća učenika u Građanskom odgoju i obrazovanju
  • osvijestiti važnost suradničkog učenja te upoznati nastavne strategije, tehnike i metode koje potiču suradničko učenje kojim se stvara okruženje za promišljanje i učitelja i učenika
  • upoznati pojam terapeutske priče, osvijestiti važnost priče u odgojno-obrazovnom procesu te upoznati načine korištenja erapeutskih priča s učenicima

Metode i oblici rada: predavanja i prikazi iz prakse, frontalni

Vrednovanje: Standardizirani evaluacijski listić (AZOO)

Voditelj:

Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 051/352 073