Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Suvremeni pristupi učenju i poučavanju: Prevencija trgovanja ljudima i ravnopravnost spolova

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen koordinatorima u osnovnim i srednjim školama za provedbu Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, učiteljima i nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola, stručnim suradnicima te voditeljima županijskih stručnih vijeća iz GOO-a i iz ostalih predmetnih područja iz Osiječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije

Mjesto održavanja: Našice, Gradsko društvo HCK-a Našice

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 12. veljače 2019.  na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje Nevenka Lončarić-Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak te suradnici iz službe za rad s mladima i volonterima Hrvatskog Crvenog križa

Ciljevi; sudionici će:

koristiti metode interaktivnih, istraživačkih i suradničkih oblika učenja i poučavanja

analizirati i navoditi postupke koji prethode i vode u trgovanje ljudima

biti osposobljeni pravodobno prepoznavanje postupaka koji vode u trgovanje i ropstvo prepoznati situacije i namjere koje dovode do ugrožavanja sigurnosti djeteta (trgovanje djecom)

upoznati se građanskom kompetencijom za suzbijanje trgovanja ljudima i pristupom razvijenim u okrilju iskustava Hrvatskoga Crvenog križa

  • navoditi postupke koji prethode i vode u trgovanje ljudima
  • moći prepoznati situacije i namjere koje dovode do ugrožavanja sigurnosti djeteta (trgovanje djecom)
  • moći istražiti i dokumentira podatke o trgovanju ljudima (MUP, Hrvatski Crveni križ), postupke koji prethode otimanju i ropstvu te objašnjava načine zaštite
  • osposobiti se za rad s učenicima vezanim uz metode prevencije trgovanja ljudima
  • osposobiti se za rad s učenicima na temu ravnopravnost spolova,
  • biti osposobljeni za rad s učenicima i primjenu metoda zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, zaštite dječja prava i te suzbijanje diskriminacije spolova
  • razumjeti koncept stereotipa i predrasuda temeljenih razlikom među spolovima

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe

Agencija za odgoj i obrazovanje,

telefon: 01/2785106;

e-pošta: nevenka.loncaric-jelacic@azoo.hr

mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe

Agencija za odgoj i obrazovanje,

telefon: 01/72785008

e-pošta: tomislav.ogrinsak@azoo.hr