Stručni skupovi / 25. travnja 2018.

Suvremeni pristupi poučavanja u nastavi psihologije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima psiholozima iz svih odgojno obrazovnih ustanova Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske županije, Karlovačke, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Karlovac

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 22. kolovoza 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: sc. dr. Svjetlana Kolić Vehovec; mr.sc. Marijana Marinović, Vilma Bednar, prof.

Ciljevi:

  • Razlikovati temeljne čimbenike uspješne nastave
  • Povezati nastavne metode s ishodima učenja
  • Izabrati metode poučavanja za razvoj kritičkog mišljenja učenika
  • Izdvojiti i procijeniti kreativne pristupe u nastavi
  • Artikulirati interaktivan odnos u nastavnoj situaciji

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rasprava, individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:  /

Voditeljica:

Vilma Bednar, prof.
Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije
Telefon: 051/ 317 691