Stručni skupovi / 15. ožujka 2016.

„Suvremeni modeli rada u dječjem vrtiću i kompetencije odgojitelja“

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, višednevni

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima  i odgojno-obrazovnim radnicima predškolskih ustanova

Mjesto održavanja: Hotel Park Plaza Belvedere, Medulin

Broj polaznika: 150

Rok prijave: obvezna prijava do 23. ožujka 2016. na  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Branimir Mendes, prof.dr. sc. Rosalba Perini, prof. dr. sc. Nevenka Tatković,  prof.dr.sc. Lidija Vujičić, doc.dr.sc. Vjekoslava Jurdana, prof.dr.sc. Jurka Lepičnik Vodopivec,  doc.dr.sc. Biljana Trajkovski, Tihana Šimunić, prof.,  mr. sc. Inga Seme Stojnović; Marija Ivanković, prof. i Tijana Vidović, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • ojačati osobne i profesionalne kompetencije i upoznati raznovrsne pristupe za udovoljavanje razvojnim potrebama djece u dječjem vrtiću
  • razmijeniti iskustava i spoznaje stečene u neposrednom radu s djecom na usvajanju vrijednosti prirodnog, povijesnog i kulturnog nasljeđa
  • upoznati suvremena postignuća i pristupe u području izobrazbe i usavršavanja odgojitelja te dominantne kompetencije za neposredan rad u dječjem vrtiću
  • biti potaknuti na promišljanje vlastite prakse i primjenu novih spoznaja u vlastitom okruženju

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjeri prakse, individualni, grupni, rad u paru, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: suorganizatori skupa su Dječji vrtić „Medulin“iz Medulina i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli; pokrovitelj: Agencija za odgoj i obrazovanje

Voditelji:

Severka Verbanac, prof. ped., ravnateljica Dječjeg vrtića Medulin
mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126