Stručni skupovi / 15. ožujka 2017.

Suvremene strategije učenja i uloga odraslih u afirmaciji izvornih procesa učenja djece

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Maslačak, Toplička ulica 34, Krapinske Toplice

Broj polaznika: Predavanja: 90 sudionika. Plenarna izlaganja. Vježbe: 10 – 15 sudionika. Skupni rad: 5 – 7 skupina.

20. travnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: odgojitelji i stručni suradnici Dječjeg vrtića Špansko u Zagrebu, Dječjeg vrtića Maslačak u Krapinskim Toplicama, mr. sc. A. Silić 

Ciljevi: podići razinu profesionalnog znanja i razumijevanja vlastite odgojno-obrazovne prakse te osobne motiviranosti za:

  • zaštitu dječje autentičnosti u dječjem vrtiću,
  • stvaranje  okruženja za učenje koje polazi od razumijevanja suvremenih strategija učenja,
  • primjenu  individualizacije u odgojno obrazovnom procesu i osjetljivosti za podržavanje različitosti kod svih sudionika odgojno obrazovnog procesa,
  • osobni i profesionalni razvoj koji podržava afirmaciju izvornih procesa učenja kod djece i osnaživanje u povezivanju elemenata individualizacije i dinamike razvojnog procesa djece,
  • građenje multisenzornog okruženja, koje polazi od razumijevanja osobitosti svakog pojedinog osjetila i važnosti njihove integracije u procesima učenja,
  • odabir strategija učenja djece koje veliku važnost daju kretanju, tjelesnoj aktivnosti i stimulaciji svih osjetila, osobito temeljnih (vestibularno, proprioceptivno, taktilno),
  • kvalitetnu analizu snimaka procesa učenja koja uključuju čitavo tijelo.

Metode i oblici rada: neposredan uvid u odgojno-obrazovnu praksu, izlaganje, radionica, rasprava. 

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena:

Voditelj:
viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054