Stručni skupovi / 23. lipnja 2014.

Suvremene metode učenja i poučavanja u nastavi fizike

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima fizike u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji

Mjesto održavanja: OŠ Podmurvice, Podmurvice 6, Rijeka

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 01.07.2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Ivana Katavić prof., mr. sc. B. Milotić, Senada Tuhtan,prof., Željan Kutleša, mag.edu phy.

Ciljevi – Učitelji i nastavnici će:

  • upoznati trendove unaprjeđenja obveznog obrazovanja i njegov europski kontekst
  • razvijati i implementirati kurikulum zasnovan na ishodima učenja
  • nastavnu praksu obogatiti i novim postupcima i strategijama
  • upoznati se s organizacijom i izvođenjem nastave u razrednom odjelu na različitim razinama
  • upoznati se s konkretnim metodama rada
  • poznavati, razumjeti i upotrebljavati procedure vrednovanja različitih postignuća učenika u nastavi matematike
  • edukacija o načinima i metodici primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovnom procesu,
  • poticanje korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi, prilikom pripremanja za nastavu i za osobno stručno usavršavanje
  • prepoznavanje mogućnosti koje pruža informacijsko-komunikacijska tehnologija u obogaćivanju nastavnog procesa

Metode i oblici rada: predavanja, radionice. Frontalni rad u kombinaciji s grupnim i samostalnim radom.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj: Ivana Katavić, prof.

Viša savjetnica fiziku i tehničku kulturu
Ivana Katavić, prof.
021/ 340 – 982021/ 340 – 982/ 340 – 982, e-pošta: ivana.katavic@azoo.hr

 

Call
Send SMS
Add to Skype
You’ll need Skype CreditFree via Skype