Stručni skupovi / 18. prosinca 2017.

Suvremene metode poučavanja i učenja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen psiholozima  iz svih odgojno obrazovnih ustanova Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske županije, Karlovačke, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Split, Medicinski fakultet

Broj polaznika: 150

Rok prijave: obvezna prijava do 12. veljače 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, prof. dr. Zoran Đogaš, Danica Bavčević,  prof., Elvira Vučković, prof., Vilma Bednar, prof.

Ciljevi:

  • Analizirati nastavni kontekst i prepoznati potrebe za uvođenjem drugačijih oblika poučavanja učenika
  • Objasniti neurofiziološku utemeljenost pojedinih metodoloških pristupa u procesu učenja
  • Izdvojiti učinkovite metode koje će biti u funkciji razvoja kompetencija učenika
  • Procijeniti primjerenost i održivost predloženih strategija u nastavnoj praksi

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rasprava, individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: -.

Voditelj: viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije
Vilma Bednar, prof.
telefon: 051/ 317 691