Stručni skupovi / 25. travnja 2017.

Suvremene koncepcije predškolskog odgoja i obrazovanja u dijalogu i uloga ravnatelja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima predškolskih ustanova za područje Grada Zagreba – zapad, Zagrebačke županije i po pozivu

Mjesto održavanja: Dječji vrtić „Utrine“, Zagreb

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 15. rujna 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Inga Seme Stojnović, prof. dr. sc. Slavica Bašić, ravnateljice Natalija Marincel, prof. i Sandra Pokos, mag. educ., odgojitelji/stručni suradnici promovirani u zvanje mentora i savjetnika

Ciljevi: sudionici će

  • ojačati svoje voditeljske kompetencije iz područja suvremenih koncepcija u odgoju i obrazovanju
  • razumjeti značaj objektivnog uvida u prednosti i nedostatke pojedinih koncepcija
  • ojačati voditeljske kompetencije za uvid u praćenje kvalitete različitih koncepcija iz uloge ravnatelja
  • povećati će stručnu kompetenciju i samopouzdanje u vlastiti poziv

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse, individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sve specifičnosti vezane za skup (oprema, materijal potreban za rad, organizirani prijevoz, smještaj i sl.).

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126 ; E-mail: inga.seme-stojnovic@azoo.hr