Stručni skupovi / 14. prosinca 2016.

Suvremene ideje u srednjoškolskoj nastavi Fizike

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen nastavnicima fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.

Mjesto održavanja: Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka

Broj polaznika: 50

Rok prijave: Obvezna je prijava sudionika do 3. travnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr .

Predavači i voditelji radionica: prof. dr. sc. Tonko Ćurko, izv. prof., dr. sc. Ivica Aviani, izv. prof. dr. sc. Nataša Erceg, Vilma Bednar, prof., dr. sc. Tatjana Ivošević

Ciljevi: Sudionici će:

  • opisati obilježja novih generacija učenika,
  • razvijati socijalne i emocionalne vještine u radu s učenicima i roditeljima,
  • razmišljati o točnosti i preciznosti opisa fizičkih pojmova,
  • metodički oblikovati istraživački pokus u različitim materijalnim uvjetima,
  • razmijeniti iskustva,
  • sudjelovati u donošenju zaključaka skupa.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava; individualni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Rezervirane su sljedeće učionice 139 i 201/202. U slučaju promjena sudionici će biti pravovremeno obaviješteni elektroničkim putom. 

Voditeljica:

dr. sc. Tatjana Ivošević, viša savjetnica 
telefon: 051 317-690