Stručni skupovi / 2. lipnja 2016.

Suvremena nastava likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja Vizualne umjetnosti i dizajna

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Filozofski fakultet u Splitu, Poljana kraljice Jelene 1/III

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 16. lipnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Mladen Machiedo, prof. dr. sc. Srećko Jurišić, prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić, mr. sc. Mladen Bilankov, mr. sc. Josip Bosnić, Julijana Voloder, Marko Amižić, Ana-Marija Juričev-Martinčev, Jelena Franulović, Hrvoje Zuanić

Ciljevi: trajno razvijanje i unapređivanje rada nastavnika likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna, podrška i sudjelovanje u aktivnostima koje uključuju suradnju, razmjenu iskustava i primjere dobre prakse na području obrazovnih inovacija s ciljem osuvremenjivanja nastave usmjerene na odgojno-obrazovne ishode  i razvoj kompetencija

Metode i oblici rada: plenarna izlaganja, prezentacije, predstavljanje likovnog rada škola, aktivnosti i projekata, okrugli stol

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj: Blaga Petreski

Viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
Blaga Petreski, prof.
telefon: 021/340-986
e-pošta: blaga.petreski@azoo.hr