Stručni skupovi / 16. prosinca 2015.

Suvremena nastava likovne kulture: međupredmetni i interdisciplinarni aspekti nastave i učenja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima likovne kulture Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Slano, Osnovna škola Slano, Trg Ruđera Boškovića 17

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 2. siječnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Stela Čuturić, Dubravka Šešelj, Nediljka Penović, Ivana Čupo, Marija Ćupić Senta, Ana Filipović Utovac

Ciljevi: trajno razvijanje i unapređivanje rada učitelja likovne kulture, podrška i sudjelovanje u aktivnostima koje uključuju suradnju, razmjenu iskustava i primjere dobre prakse na području obrazovnih inovacija s ciljem osuvremenjivanja nastave usmjerene na odgojno-obrazovne ishode  i razvoj kompetencija

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, frontalni rad u kombinaciji s grupnim i samostalnim radom, anketiranje.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj: 

Viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
Blaga Petreski, prof.
telefon: 021/340-986
e-pošta: blaga.petreski@azoo.hr