Stručni skupovi / 4. studenoga 2013.

Suvremena nastava glazbe iz različitih perspektiva

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, trodnevni

Namjena: Skup je namijenjen učiteljima glazbene kulture, nastavnicima glazbene umjetnosti, učiteljima i nastavnicima glazbenih i plesnih škola

Mjesto održavanja: Hotel Diamant, Poreč

Broj polaznika: 250

Rok prijave: Obvezna online prijava na adresu www.ettaedu.eu od 15. siječnja do 1. travnja 2014.

Predavači: Anita Gergorić, prof., Alica Hergešić, prof., Teodora Dubrović, prof., Ivan Josip Skender, dirigent, dr. sc. Sabina Vidulin, dr. sc. Snježana Dobrota, dr.sc. Goran Sučić, mr. art Denis Modrušan, mr. art Franko Božac, mr. art Borut Zagoranski, Dario Maleš, prof., Haris Brković, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • primjenjivati novostečena znanja u glazbenoj pedagogiji,
  • skupno muzicirati  u komornim ansamblima,
  • upoznati otvorenu nastavu i različite oblike učenja i poučavanja,
  • upoznati metodologiju izrade predmetnog kurikuluma,
  • izrađivati pripremu za nastavni sat temeljenu na ishodima učenja.

Oblici rada: rad u plenumu, rad u skupinama i  samostalni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije)

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost
Anita Gergorić, prof.
telefon: 051 320 389