Stručni skupovi / 4. studenoga 2013.

Suvremena nastava glazbe iz različitih perspektiva

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, trodnevni

Namjena: Učitelji glazbene kulture, nastavnici glazbene umjetnosti, učitelji i nastavnici glazbenih i plesnih škola

Mjesto održavanja: Hotel Diamant, Poreč

Broj polaznika: 250

Rok prijave: Obvezna online prijava do 6. travnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Anita Gergorić, prof., Alica Hergešić, prof., Teodora Dubrović, prof., Ivan Josip Skender, dirigent, Tomislav Seletković, prof. Jelena Ivaci, prof., dr.sc. Goran Sučić, mr. art Denis Modrušan, mr. art Franko Božac, mr. art Borut Zagoranski, Dario Maleš prof., Haris Brković, prof., Stjepan Fortuna

Ciljevi:

  • Primjenjivanje novostečenih znanja u glazbenoj pedagogiji.
  • Učitelj/nastavnik – reflektivan praktičar.
  • Skupno muziciranje – komorni ansambli.
  • Otvorena nastava – različiti aspekti učenja i poučavanja.
  • Metodologija izrade predmetnog kurikuluma.
  • Izrada pripreme za nastavni sat temeljene na ishodima učenja.
  • Kurikulum zdravstvenog odgoja i obrazovanja.
  • Građanski odgoj i komunikacijske vještine.

Oblici rada: rad u plenumu, rad u skupinama i  samostalni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije)

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za umjetničke škole
Alica Hergešić, prof.
telefon: 01/2785 013