Stručni skupovi / 8. lipnja 2016.

Suradnja u odgojno-obrazovnom sustavu

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima, učiteljima edukacijskim rehabilitatorima i odgojiteljima rehabilitatorima

Mjesto održavanja: Zagreb

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 25. kolovoza 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Anamarija Žic Ralić, dr. sc. Đurđica Ivančić, dr. sc. Jasna Kudek Mirošević, više savjetnice Mara Capar i Luči Lončar,školska liječnica, soc. radnik mentori i savjetnici

Ciljevi: sudionici će……

  • se upoznati s važnošću  međusobne suradnje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa
  • osvijestiti važnost kvalitetne komunikacije između, odgojitelja, učitelja, stručnih suradnika i roditelja te  stručnih suradnika i učitelja
  • osvijestiti važnost međusektorske suradnje
  • osvijestiti  spoznaju da se suradnja izgrađuje
  • involvirati sudionike  za partnersku suradnju s roditeljima kroz prihvaćanje teškoća i suradnju sa školom

Metode i oblici rada: predavanje, radionica,  rasprava, primjer prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sve specifičnosti vezane za skup

Napomena: Datum održavanja skupa je okviran. Prilikom objave skupa  na stranicama http://ettaedu.azoo.hr/ naznačen će biti točan datum  i adresa škole .

Voditelji:

Mara Capar, prof.
telefon: 01/2785 120
e-pošta: mara.capar@azoo.hr
Luči Lončar, dipl.def.