Stručni skupovi / 8. lipnja 2016.

Suradnja u odgojno-obrazovnom sustavu

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima logopedima, socojalnim pedagozima, rehabilitatorima, učiteljima i odgojiteljima edukacijskim  rehabilitatorima

Mjesto održavanja: Osnovna škola Manuš, Vukovarska, Split

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do  29. kolovoza 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Anamarija Žic Ralić, dr. sc. Đurđica Ivančić,  mentori dr. sc. Jasna Kudek Mirošević, Jadranka Bubić i Daria Švorinić te više savjetnice Mara Capar i Luči Lončar

Ciljevi: sudionici će

  • se upoznati s važnošću  međusobne suradnje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa
  • osvijestiti važnost kvalitetne komunikacije između, odgojitelja, učitelja, stručnih suradnika i roditelja te  stručnih suradnika i učitelja
  • osvijestiti važnost međusektorske suradnje
  • osvijestiti  spoznaju da se suradnja izgrađuje
  • involvirati sudionike  za partnersku suradnju s roditeljima kroz prihvaćanje teškoća i suradnju sa školom

Metode i oblici rada: predavanje, radionica,  rasprava, primjer prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: prilikom objave skupa  na stranicama http://ettaedu.azoo.hr/ naznačen će biti točan datum  i adresa škole .

Voditelj:

viša savjetnica za stručne suradnike defektologe Luči Lončar, dipl. defektolog
telefon: 021/340 983