Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Suradnja odgojno-obrazovnog sustava i sustava socijalne skrbi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Stručni skup je namijenjen voditeljima školskih preventivnih programa Grada Zagreba i Zagrebačke županije

Mjesto održavanja: Zagreb, naknadno

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 20. svibnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Đurđa Ćaćić, Branka Vručinić, Alma Rovis Brandić, voditeljice županijskih stručnih vijeća za preventivne programe

Ciljevi: Stručni skup ima za cilj predstaviti i unaprijediti modele suradnje u prevenciji poremećaja u ponašanju učenika osnovnih i srednjih škola

Metode i oblici rada: Predavanja, okrugli stol, primjeri iz prakse.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelje programa, test znanja na početku i na kraju edukacije

Napomena:

Voditeljica:

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić
telefon: 01/2785131
E-pošta: alma.rovis-brandic@azoo.hr