Stručni skupovi / 12. srpnja 2018.

Suradničko učenje umrežene zajednice kao odgovor na profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; dvodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima u dječjim vrtićima Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije

Mjesto održavanja: Planinarski dom Dvorac Stara Sušica Karolinska cesta 85, 51314 Ravna Gora

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna online prijava do 13. rujna 2018. godine na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Izv.prof.dr.sc. Lidija Vujičić, Kolinda Vučinić, prof. pedagogije, Tanja Ujčić, prof.

pedagogije – stručni suradnik savjetnik, Maja Blažević Kauzlarić, mag. paed., Gorana Mišćenić,

prof. psihologije- stručni suradnik savjetnik, Sandra Dadasović, dipl. psiholog-prof., Sonja

Pribela-Hodap, univ. spec. psihologije – stručni suradnik savjetnik 

Ciljevi:

Sudionici će:

  • steći znanja o pojmu „umrežene zajednice učenja“ i različitim pristupima stručnoga usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika unutar predškolskih ustanova u kojima sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu
  • razumjeti ulogu odgojitelja i stručnih suradnika u kreiranju zajedničke kulture zajednice i steći kompetencije potrebne za rad u zajednicama učenja
  • razviti vještine o načinima razmjene iskustava kvalitetne odgojno-obrazovne prakse koristeći različite pristupe unutar zajednica učenja (procesno-strukturni, intervizijski i video-refleksivni pristup.)

Oblici rada: interaktivno predavanje, radionica (rad u malim grupama), vježbe u paru, rasprave

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: suorganizatori Dječji vrtić Viškovo, Dječji vrtić Opatija, Dječji vrtić Matulji

Tel:051 500 132; Mob: 095 603 1227; E mail: koordinator@dom-mladih.hr

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag.rehab.educ.
telefon: 051/317 692