Stručni skupovi / 22. siječnja 2018.

Suradnički odnosi u školi

Razina i vrsta stručnog skupa: državni;  jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima osnovnih škola u 1. godini 1. mandata

Mjesto održavanja: Zagreb, dvorana MZOS-a, Donje Svetice 38

Broj polaznika: 90

Rok prijave: obvezna prijava do 10. veljače  2018. http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Mario Rogač, prof., Vlade Matas, prof. i ravnatelji OŠ

Ciljevi: sudionici će upoznati odgojno-obrazovni sustav u RH, znati koja su tijela upravljanja te odgovornosti i zadaće tih tijela, steći osnovna znanja o dobroj komunikaciji u školi te znati unaprijediti suradniče odnose i timski rad u školi

Metode i oblici rada: predavanja, rasprave i diskusije

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja pr  ograma

Napomena: /

Voditelj:

viši savjetnik za ravnatelje osnovnih škola Vlade Matas, prof.
telefon: 021/340 980